Polityka prywatności

Niniejszy dokument (dalej: Polityka Prywatności) określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej https://ekstraktt.pl/ (dalej: Nasza strona internetowa/Strona internetowa) oraz wykorzystywania plików cookies.

Administratorem Strony internetowej jest STUDIO URODY EKSTRAKTT S.C. z siedzibą na ul. Niedziałkowskiego 10A/51, 61‑578 Poznań, numer NIP: 7781439845 oraz numer REGON: 300416984 (dalej: My/Administrator).

Dbamy o zapewnienie najwyższego standardu ochrony prywatności użytkowników Naszej strony internetowej. Gromadzimy i przechowujemy dane na temat użytkowników Naszej strony internetowej oraz wykorzystujemy je do realizacji usług świadczonych na żądanie lub za zgodą użytkownika.

PLIKI COOKIES

Pamiętaj – Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych szczegółów z nimi związanych.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

To nic innego jak dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (czyli np. w pamięci komputera).

Stosowane przez Nas pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają one: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.

Pliki cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń użytkownika.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 • cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
 • cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

Cookies własne (umieszczane przez Nas) wykorzystywane są w celu:

 • uwierzytelnienia i utrzymania sesji użytkownika Strony internetowej (dzięki temu nie musisz się logować do Naszej strony internetowej po przejściu do kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki cookies);
 • optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów;
 • podniesienia funkcjonalności i niezawodności Strony internetowej i dostępu do jej pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka czy rozmiaru czcionki;
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania.

Cookies zewnętrzne umieszczane przez Naszych partnerów w celu:

 • zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności: www.google.com/intl/pl/policies);
 • reklamowym, służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam;
 • prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. YouTube – polityka prywatności: www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.

Pamiętaj, że zawsze masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia z poziomu własnej przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Naszej stronie internetowej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na Twoim urządzeniu.

PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE W SIECI

Wykorzystujemy pliki cookies i śledzimy ruch użytkowników Naszej strony internetowej. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy m.in. w celu stworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także optymalizacji Strony internetowej i zwiększenia jej użyteczności.

Twoje dane są profilowane przy użyciu następujących narzędzi:

 • usługi Google AdWords,
 • usługi Google Analitics.

Profilowanie danych użytkowników przy użyciu Google AdWords

Profilowanie danych użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.

Opis sposobu wykorzystania Remarketingu oraz funkcji Podobni odbiorcy w reklamach online Administratora.

Administrator wykorzystuje narzędzia Remarketingu po to, aby śledzić ruchy użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionym przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której użytkownicy poszukiwali na Stronie internetowej.

Dzięki temu Administrator może również przekazywać takim użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi użytkownik był wcześniej zainteresowany.

Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały Strony internetowej jednak ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy Stronę internetową przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników kategoryzuje ich po kątem podobieństwa do użytkowników Administratora. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili Stronę internetową może być przez Google wysyłana reklama Administratora.

Rezygnacja z plików cookies

Użytkownicy Strony internetowej mogą zrezygnować z plików cookies Google korzystając z następującego linka, umożliwiającego zmianę ustawień reklam wyświetlanych przez Google na urządzeniach użytkowników: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Użytkownicy Strony internetowej mogą również zrezygnować z plików cookies dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative, za pomocą następującego linka: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

Profilowanie danych użytkowników przy użyciu Google Analitics

System Google Analitics jest wykorzystywany przez Administratora do śledzenia ruchu na Stronie internetowej, a także tworzenia analiz oraz poprawy jakości prezentowanych na Stronie internetowej informacji. Dodatkowo, wykorzystując system Google Analytics, Administrator tworzy listy marketingowe oparte o konkretne działania podjęte przez użytkownika na Stronie internetowej.

Narzędzie Google Analytics, z którego korzysta Administrator, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookies DoubleClick).

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów na Stronie internetowej, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zgodę na używanie polików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy użytkownik może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” lub poprzez kliknięcie „X” na Pop – upie pojawiającym się po uruchomieniu Strony internetowej.

Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.

Odwołanie zgody na profilowanie może nastąpić poprzez kliknięcie w poniższy przycisk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Skutki rezygnacji z używania przez Administratora plików cookies mających na celu profilowanie
Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników Strony internetowej, oznacza że użytkownicy nie będą otrzymywali reklam Administratora, które mają związek z aktywnością tych użytkowników na Stronie internetowej. Innymi słowny, użytkownicy, którzy wyłączą cookies nie będą w ogóle widzieli reklam Administratora opartych o pliki cookies. Mogą natomiast widzieć inne reklamy Administratora, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał plików cookies.

Jak będzie działać Strona internetowa bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku zgody użytkowników na używanie plików cookies mających na celu tzw. profilowanie, na urządzeniach użytkowników nadal zapisywać się będą pliki cookies niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (związane np. z ustawieniami preferowanego języka). Każdy użytkownik może zmodyfikować ustawienia z poziomu używanej przeglądarki internetowej.

DANE OSOBOWE

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w większości przypadków Twoja zgoda, tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO) oraz konieczność realizacji umowy/podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest również uprzednia Twoja zgoda (art. 6 lit. a RODO).

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania także jest uprzednia Twoja zgoda (art. 6 lit. a RODO).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane te są przetwarzane w celu dostępu do Naszej strony internetowej oraz analizy ruchu na niej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zasadami:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której Twoje dane są przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie.
 • ograniczenia celu przetwarzania danych – oznacza to, że dane są zbierane przez Nas w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • minimalizacji ilości przetwarzania danych – przetwarzamy taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • prawidłowości przetwarzanych danych – przetwarzamy tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 • ograniczenia czasu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – przechowujemy dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą ale tylko przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • integralności i poufności przetwarzania danych – przetwarzamy dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Wdrożyliśmy i stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.

Wszyscy Nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, zostali odpowiednio przeszkoleni, działają w oparciu o specjalne upoważnienia i są związani umowami o zachowaniu poufności.

DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie Nasze działania kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiadają informację o tym, że wypełniła ona jakikolwiek formularz dostępny na Naszej Stronie Internetowej prosimy o skontaktowanie się z Nami w celu usunięcia tych danych z bazy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotami, którym możemy powierzać Twoje dane osobowe są: Nasi pracownicy oraz współpracownicy a także biura rachunkowe, kancelarie prawne oraz inni Nasi zaufani partnerzy. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Nas w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

Nie przekazujemy i nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

TWOJE PRAWA

PRAWO DO INFORMACJI

Masz prawo do uzyskania od Nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji (art. 15 RODO).

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Masz prawo do żądania od Nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO).

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo do żądania od Nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO).

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Masz prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO).

PRAWO DO OTRZYMANIA DANYCH

Masz prawo do otrzymania od Nas Twoich zapisanych danych osobowych oraz do przekazać ich innemu administratorowi (art. 20 RODO).

PRAWO SPRZECIWU

Masz prawo do wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody co do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia przez Nas usług. O tym fakcie, poinformujemy Ciebie niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Ciebie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@ekstraktt.pl.

Przykładowa treść oświadczenia:

Ja (imię i nazwisko, adres zamieszkania) cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STUDIO URODY EKSTRAKTT S.C. z siedzibą w Poznaniu.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną zanonimizowane i będą przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności odnosi się tylko i wyłącznie do Naszej strony internetowej. Na Stronie internetowej mogą być umieszczane linki lub odniesienia do innych stron internetowych, które posiadają własną, odrębną Politykę Prywatności.

Polityka Prywatności może podlegać zmianom spowodowanym rozwojem technologii internetowej, bądź zmianami przepisów prawa. Każdy użytkownik Naszej strony internetowej powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.

Używamy plików cookies w celach statystycznych i marketingowych oraz by zapewnić prawidłowe działanie strony. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.